Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Nytt > Endringer i fedre og mødrekvote
Print Page

Endringer i fedre og mødrekvote

​Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven. Det er foretatt reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker. Lovendringen medfører at den delen av stønadsperioden som er felles for foreldrene blir økt tilsvarende. Fellesdelen blir dermed økt fra 18/28 uker til 26/36 uker. Den samlede stønadsperioden skal fortsatt være 49/59 uker ved fødsel og 46/56 uker ved adopsjon.

Les mer om om foredrepengeregelverket her.