Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Sykdom > Gradert sykmelding > Beregning av stønadstiden
Skriv ut siden

Beregning av stønadstiden

Arbeidstakeren bør gjøres oppmerksom på at alle dager med gradert sykmelding regnes med i den totale stønadsperioden, også dager i arbeid. Det vil si at en bare får ett år med sykepenger selv om en bare er 20 % sykemeldt.​

Eks: En arbeidstaker er sykmeldt 20 % og er på jobb fulle dager mandag t.o.m torsdag og har fravær på fredag. Uavhengig av hvordan den graderte sykmeldingen avvikles vil stønadsperioden telles løpende hver uke med gradert sykmelding. Det betyr at arbeidstaker etter en uke med 20 % sykmelding har forbrukt 5 stønadsdager av den totale stønadsperioden jf. ftrl. § 8-12

Forholdet til arbeidsgiverperioden

For en person som har gradert sykmelding allerede fra begynnelsen av sykmeldingsperioden, så regnes en dag med gradert sykmelding som en dag også i forhold til arbeidsgiverperioden. Det vil si at dersom en har vært 20 % sykmeldt i 16 dager, tar trygden over ansvaret for sykepenger fra 17. kalenderdag.

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord