Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Sykdom > Gradert sykmelding > Flere arbeidsforhold
Skriv ut siden

Flere arbeidsforhold

Både heltidsstiling og deltidsstilling

Dersom en er arbeidsfør i en heltidsstilling og blir sykmeldt på grunn av arbeidsuførhet i en deltidsstilling, vil NAV i utgangspunktet trekke dette i tvil. Men dersom en har en større arbeidsuførhetsgrad enn 20 % og en yrkesuførhet som etter ovenstående retningslinjer kan godtas, kan NAV godta at det betales ut sykepenger i forhold til en deltidsstilling. Det er da et vilkår at stillingene har ulike krav til helsen.

To eller flere deltidsstillinger

Dersom en har to eller flere deltidsstillinger og blir sykmeldt bare i forhold til den ene stillingen, har en rett til sykepenger for så stor del, både i tid og inntekt, som den stillingen utgjør i forhold til den samlede arbeidstid og inntekt. Det er derfor ikke sikkert at arbeidstakeren får så mye sykepenger som han ville ha fått i lønn for den samme perioden. Det er viktig at han da får sykmelding for hvert enkelt arbeidsforhold han er sykmeldt fra og i den grad han er sykmeldt i forhold til det enkelte arbeidsforholdet.

Eksempel: Ivar har to stillinger og jobber i 50 % på hver. Han er helt sykmeldt i det ene men klarer å jobbe helt i det andre. For det enkelte tilfelle han er helt fraværende fra må han ha en 100 % sykmelding for dette tilfelle, ellers vil han kun få utbetalt 25 % lønn i dette tilfelle ved eksempelvis 50 % sykmelding her. Er han helt fraværende i begge må han ha 100 % sykmelding for begge arbeidsforholdene, og i forhold til hver arbeidsgiver.

Begrenses til 6G

Sykepengene er også i disse tilfellene begrenset i forhold til 6G. Det vil si at 6G blir fordelt prosentvis i forhold til de forskjellige stillingene. Dette gjelder ikke i arbeidsgiverperioden.