Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Sykdom > Gradert sykmelding > Generell arbeidsuførhet
Skriv ut siden

Generell arbeidsuførhet

Hovedregelen er at retten til sykepenger i utgangspunktet er betinget av at medlemmet ikke er i stand til å utføre noen form for inntektsgivende arbeid. Det er dette som kalles generell arbeidsuførhet.

Yrkesuførhet

En arbeidstaker som er ufør bare i forhold til sitt spesielle yrke på sykmeldingstidspunktet, er yrkesufør og ikke generelt arbeidsufør. Yrkesuførhet godtas likevel i praksis som grunnlag for sykepenger i kortere perioder, men som hovedregel ikke for mer enn ca. 8-12 uker. I denne perioden bør det gjennomføres en intern tilrettelegging  hos tidligere arbeidsgiver f.eks i form av omplassering, tilpasset arbeidstid, andre oppgaver eller annen avdeling eksempelvis med omskolering gjennom NAV. Man må i det enkelte tilfelle vurdere diagnose, behandlingsmuligheter, arbeidets art og muligheter for attføring. Deretter må det vurderes prognosen for å kunne komme tilbake til tidligere arbeidsgiver mot å søke etter ny arbeidsgiver.
 
I yrker med store krav til helsen pga sikkerhet, f. eks. innen oljevirksomheten, vil NAV godta yrkesuførhet dersom arbeidet kan gjenopptas innen rimelig tid. Arbeidstakeren må også vurderes mot det vanlige arbeidsliv, dersom sykdommen gjør at vedkommende aldri vil kunne gjenoppta sitt tidligere arbeid.

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord