Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Arbeidsrett > Fortrinnsrett > Deltidsansatte
Skriv ut siden

Deltidsansatte

En deltidsansatt har fortrinnsrett til «utvidet» stiling i virksomheten fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse, Aml. § 14-3.

Fortrinnsretten gjelder altså «utvidet stilling», og dette skal forstås som en utvidelse av den stillingen arbeidstakeren allerede er ansatt i. Fortrinnsretten gjelder dermed stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører, den gjelder altså ikke enhver stilling arbeidstakeren kan tenkes å være kvalifisert for, jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) s.44.

Fortrinnsretten er også avhengig av at arbeidstaker er «kvalifisert» for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke medfører «vesentlige ulemper» for virksomheten. I vurderingen av om en arbeidstaker er «kvalifisert» kan det tas hensyn til både faglige og personlige egenskaper. 

Unntaket om «vesentlige ulemper» er tatt inn som en sikkerhetsventil, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle mht om unntaket kommer til anvendelse. 

Fortrinnsrett etter denne bestemmelsen gjelder også for del av en utlyst stilling.

Innhold

Referanser

Kodeoversikt

Nøkkelord